top of page

De Verantwoordelijkheidsvakantie van de VVD en de rekening voor onze kleinkinderen

De verkiezingsprogramma's zijn weer doorgerekend door het Centraal Planbureau. Rest de vraag; wat schieten we daar als kiezers nu eigenlijk mee op? Weinig, als we de neoliberale econoom Friedrich Hayek mogen geloven. Toen hij in 1974 de Nobelprijs voor de economie in ontvangst nam, trakteerde hij zijn collega’s op een onverwachte speech, waarin hij ‘de pretentie van kennis’ aanviel.


'Wij economen worden vaak gevraagd precies die problemen op te lossen die we met onze eerdere aanbevelingen hebben veroorzaakt', aldus Hayek. 'Die mislukkingen komen vaak voort uit onze ‘wetenschappelijke houding’, waarin we de economie als natuurkunde gebruiken.'

Economen kunnen helemaal niet zulke precieze voorspellingen doen over de wereld, volgens Hayek. Zijn conclusie was daarom dat we vooral de markt haar werk moesten laten doen, als mensen het toch niet konden weten.


Met zijn conclusie hoef je het niet eens te zijn om zijn opmerking te delen. Want deze week was het weer tijd voor een typisch Nederlands verschijnsel: het doorrekenen van partijprogramma’s. Wie scoort de meeste koopkracht, groei en werkgelegenheid? En hoe zit het met de overheidsschuld in – je hoort het goed – het jaar 2060?

Deze week praten Hendrik en Sander over dit wonderlijke verschijnsel. Wat hebben we hier als kiezer nou aan? En wat hebben we er vooral ook níet aan?


Luister de podcast hier👇🏻, of in je favoriete podcast-app!
2 Comments


Henk Span
Henk Span
Mar 07, 2021

Luister naar de rest van het verhaal. Ik hoor 2 (in mijn ogen) foute aannamen. Dat überhaupt 'modellen' ook maar iets kunnen voorspellen, maar ook het verschil tussen investeringen (bijvoorbeeld de klimaatverandering voorkomen) en de illusie van 'het begrotingstekort'.

Like

Henk Span
Henk Span
Mar 07, 2021

😫Al in het begin viel ik al bijna van mijn stoel van herkenning. Los van of wie dan ook kan bereken en/of voorspellen is het mijn overtuiging dat het in feite een cruciale fout cq. misverstand is dat de economie Überhaupt ook maar iets kan voorspellen, behalve verklaren waarom hun vorige voorspelling niet uit is gekomen. HET IS GEEN WETENSCHAP!

Like
bottom of page