top of page

Het CBS staart zich blind op de grote gemiddelden en mist zo de scheefgroei in Nederland

Is de Nederlander echt veel beter af dan vaak gedacht, zoals het CBS meent? Helaas niet, als je voorbij de ‘gemiddelde Nederlander’ kijkt, schrijven we in de Volkskrant.


Onze conclusie:

Als de studie van het CBS één punt onderstreept, dan is het dat we moeten leren om door een andere bril naar onze samenleving te kijken. We hebben in Nederland het punt bereikt waarop miljoenen mensen onvoldoende profiteren van de welvaart die we met z’n allen creëren. Simpelweg omdat we ons te lang in slaap hebben laten sussen door prachtige gemiddelden, die ons hebben bestendigd in het idee dat Nederland een gaaf en volmaakt land is.

Wie op basis van de optelsom van al onze inkomens concludeert dat het ‘goed’ gaat met onze samenleving, ontkent de fundamentele politieke vragen die schuilgaan achter deze cijfers. En erger, het is ook een ontkenning van de mensen die schuilgaan achter deze cijfers. En die mogen we nooit uit het oog verliezen. Lees hier het hele artikel.


'Is het beschikbaar inkomen van Nederlanders verdubbeld of dat van huishoudens nauwelijks gegroeid? Beide!' Hoe dat kan? Lees hier de reactie van de economen van Rabobank: Beschikbaar inkomen: is het glas half vol of half leeg? .


'In dit woud van definities blijft overeind dat het inkomen uit arbeid al vier decennia terrein verliest aan het inkomen uit kapitaal. Naast maatschappelijke risico’s zoals armoede, vervreemding en polarisering brengt dit economische gevolgen met zich mee,' schrijft ABN AMRO Insights: arbeid verlies van kapitaalComments


bottom of page