top of page

Mooie bespreking in NRC

Vier ballen in NRC vandaag! Lees hier de bespreking van de hand van Bernard Hulsman:

‘hoe de “hogepriester van de economie” het neoliberalisme in Nederland introduceerde.’bottom of page